Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol  

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn parhau i adeiladu cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob peth y gwnawn - o greu gweithle sy’n rhoi gwerth i amrywiaeth gweithwyr, i ddarparu gwasanaethau sy’n ganolog i’r bobl i holl gymunedau De Cymru. Taith barhaol yw hon yr ydym yn ymrwymedig i’w pharhau.

To see how we are working to making equalities real in the Fire Service, please look at our recent Improvement Plans below.

  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2015-16

  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2014-15

  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2013-14

  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012-13

  Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2011-12

 

              Manylion Cyswllt


Carey Wood – Swyddog Amrywiaeth

E-bost: C-wood@decymru-tan.gov.uk
Ffôn:
 01443 232749

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 06/3/2017
SWFRS