Opsiynau Hygyrchedd 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n bwriadu prif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhopeth mae'r gwasanaeth yn ei wneud, gan ddathlu amrywiaeth ei staff a datblygu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i boblogaeth De Cymru. Bydd y Gwasanaeth yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal, yn atal gwahaniaethu anghyfreithlon, yn hyrwyddo perthnasoedd da rhwng pobl ac yn ymdrechu i chwarae rhan allweddol mewn hwyluso cyfiawnder cymdeithasol ac adfywio yn Ne Cymru.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni at wybodaeth ar sut i wneud y gorau o'r wefan hon.

Opsiynau Hygyrchedd

Am wybodaeth fanwl a chyngor ynghylch sut i newid gosodiadau eich cyfrifiadur, ewch at www.abilitynet.org.uk

Darllen Dogfennau PDF

Mae'r cyhoeddiadau trwy gydol y wefan hon ar gael i ddefnyddwyr eu lawrlwytho ar ffurf ffeiliau Adobe® PDF.

I weld ac argraffu ffeiliau PDF, rhaid bod gennych Adobe® Acrobat® Reader ar eich cyfrifiadur. Gallwch lawrlwytho'r meddalwedd drwy ddefnyddio'r ddolen hon:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu defnyddio Acrobat Reader i weld y dogfennau (er enghraifft, os ydych yn defnyddio meddalwedd darllen sgrin neu borwr gwe clywedol), gall Adobe ddarparu offeryn ar-lein sy'n gallu trosi'r dogfennau hynny i ffurf testun yn unig yn rhad ac am ddim.

I ddefnyddio'r gwasanaeth trosi hwn, mae angen i chi gwblhau ffurflen ar-lein ar wefan Adobe:

http://www.adobe.com/products/acrobat/access_onlinetools.html

I wneud hyn bydd angen i chi gopïo cyfeiriad URL y ddogfen Adobe Acrobat y dymunwch ei darllen i mewn i'r ffurflen. Gallwch wneud hynny drwy dde-glicio ar deitl y ddogfen ar y wefan a dewis 'copy shortcut'.

Gellir gludo hyn ar adran URL y ffurflen ar-lein. Dewiswch HTML neu ffeil testun, a'r rheswm yr ydych yn defnyddio'r troswr.

Yn olaf, dewiswch eich 'Platfform' o'r rhestr, e.e. Windows ac wedyn clicio 'Convert'. Gall y broses gymryd nifer o funudau i'w chwblhau ond bydd hi'n dychwelyd y ddogfen i chi fel tudalen gwe (HTML) neu fel testun plaen.

Yn ogystal, gallwch ddewis derbyn y ddogfen fel atodiad e-bost (mae'r manylion ar gael ar yr un dudalen â'r ffurflen ar-lein).

Gwrandewch ar ein gwefan

Gallwch wrando ar y wefan hon drwy ddefnyddio'r botwm Gwrandewch ar y wefan sydd ar bob tudalen. Mae'r gwasanaeth yn hawdd i'w defnyddio, yn rhad ac am ddim, ac yn cynorthwyo pobl sy'n ei chael hi'n anodd darllen testun ar y sgrîn.

Gwneud ein Gwefan yn haws i'w darllen gyda 'Contrast'

Mae'r offeryn 'Contrast' yn eich galluogi i ychwanegu gwawr o liw at eich sgrîn. Gall hyn fod o unrhyw liw a disgleirdeb. Os ydych yn cael trafferth darllen testun ar y sgrîn oherwydd gormod o olau tanbaid neu oherwydd cyferbynnu golau gwael, bydd yr offeryn hwn yn eich helpu i wneud darllen yn fwy cyfforddus. Er mwyn lansio 'Contrast', cliciwch ar yr eicon ar unrhyw dudalen i arddangos y bar offer.

Cliciwch y ddolen Gwrandewch ar y wefan a leolir ar bob tudalen a chliciwch ar eicon 'Contrast', rhedwch y meddalwedd a dewiswch y lliw a lefel y dwysedd sydd fwyaf cyfforddus i chi.

Siaradwch â Ni

Rydym o hyd yn chwilio am ffyrdd o wella'r ffordd rydym yn cyfathrebu gyda'n cymunedau, ac rydym yn darparu:

  • Gwasanaeth cyfieithu yn defnyddio Language Line mewn dros 100 o ieithoedd, sydd ar gael ym mhob lleoliad.
  • Ffonau testun i'r rheiny sy'n cael anhawster defnyddio ffonau arferol - ffoniwch 01433 232200
  • Dolen sain yn nerbynfa ein pencadlys.

Dewisiadau Iaith

Cymraeg

Mae Awdurdod Tân De Cymru wedi mabwysiadu'r egwyddor o drin y Saesneg a'r Gymraeg yn gyfartal yng nghyd-destun cynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, gyda'r dewis i newid yn hawdd rhwng y ddwy iaith. Mae cyfeiriad y wefan (URL) hefyd ar gael yn y Gymraeg (gweler isod).

http://www.decymru-tan.gov.uk

Ieithoedd Eraill

Gweld y wefan mewn ieithoedd eraill drwy ddefnyddio 'Google Language Tools'.

Cam Un:  Copïo cyfeiriad y wefan isod

http://www.southwales-fire.gov.uk

Cam Dau: Agor 'Google Language Tools' o'r ddolen isod a gludo'r ddolen i'r blwch 'Translate Web Page' cyn dewis eich iaith.

http://www.google.co.uk/language_tools?hl=en

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS