Datganiad o Gyfrifon ac Adroddiadau 

Datganiad o Gyfrifon

    Hysbyseb Cyflawni Deddfau Mehefin 2012-13
    Datganiad o Gyfrifon 2012-13 (Dim ond ar gael yn saesneg)
    Datganiad o Gyfrifon 2011-12 (Dim ond ar gael yn saesneg)
    Datganiad o Gyfrifon a Refeniw alldro 2010-11 (Dim ond ar gael yn saesneg)


Adroddiadau

   
Llythyr Archwilio Blynyddol 2012 (Dim ond ar gael yn saesneg)
    Datganiad Menter Dwyll Cenedlaethol 2012 (Dim ond ar gael yn saesneg)
    Datganiad Menter Dwyll Cenedlaethol 2011 (Dim ond ar gael yn saesneg)
    Datganiad Polisi Cyflogau (Dim ond ar gael yn saesneg)

    Gwylio'r holl adroddiadau eraill

Manylion Cyswllt

Cyfrifon
Ffôn:
 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: cyfrifyddiaeth@decymru-tan.gov.uk

Caffael
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: caffael@decymru-tan.gov.uk

Cyfrifon yn daladwy
Ffôn
 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

E-bost: anfonebau@decyrnru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/8/2013
SWFRS