Rheoli Risg 

Cysylltir adnabod peryglon â’n proses cynllunio busnes er mwyn sicrhau bod yr holl risgiau cysylltiedig â busnes ac amcanion gweithredol a dangosyddion perfformiad yn cael eu nodi, eu monitro a’u cofnodi. O fewn cofrestr risg y gyfarwyddiaeth ceir yr holl risgiau a ganfuwyd o fewn cynlluniau busnes y gyfarwyddiaeth. Mae’r peryglon o fewn ein cynlluniau busnes yn cael eu monitro a’u cofnodi’n chwarterol. Diweddarir ein cofrestr risg corfforaethol hefyd. Mae’r Uned Rheoli Perfformiad yn sicrhau bod ein Cyfarwyddwyr a’n Uwch Reolwyr yn derbyn adroddiadau chwarterol a gofnodwyd yn erbyn y risgiau sydd yn ein cofrestr risgiau. Hefyd, bwydir unrhyw risgiau a ganfuwyd o fewn prosiectau i mewn i’r gofrestr risg corfforaethol.

           Gwybodaeth Berthnasol
(Dim ond ar gael yn Saesneg)
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 11/9/2013
SWFRS