Cynllun Gwella 2017/2018 

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cwmpasu 10 Awdurdod Unedol. Ni yw un o’r ardaloedd Gwasanaeth Tân ac Achub mwyaf yn y DU, yn cynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol yn cwmpasu ardal o gwmpas 300,000 o hectarau.

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae gennym gyfrifoldeb i ymgynghori â chi, y cyhoedd, i’n helpu ni i saernïo ein blaenoriaethau i’r dyfodol. Mae’r ddogfen hon yn casglu ynghyd fanylion ein perfformiad yn ystod 2016/2017 ac yn cynnig ein hamcanion ar gyfer 2018/2019. Gobeithiwn y byddwch yn canfod y ddogfen hon yn ddefnyddiol a pherthnasol; ac fe’ch gwahoddwn i’n darparu â’ch safbwyntiau fel y cawn ddeall eich blaenoriaethau a sicrhau eu bod yn cynrychioli eich anghenion.

I ddarllen y cynllun, cliciwch ar y ddolen yma Cynllun Gwella 2017/2018

Ymgymerwch â’r Arolwg - 'Lleisiwch Eich Barn'

              Sut i gysylltu â ni

 

neu ysgrifennwch atom yn:Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View,
LLANTRISANT, CF72 8LX

ffoniwch ni ar 01443 232000
e-bost: lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk


  

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/12/2017
SWFRS