Sut y gwnaethom yn 2015-2016 

 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cwmpasu 10 Awdurdod Unedol. Ni yw un o’r ardaloedd Gwasanaeth Tân ac Achub mwyaf yn y DU, yn cynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol yn cwmpasu ardal o gwmpas 300,000 hectar.

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae gennym gyfrifoldeb i ymgynghori â chi, y cyhoedd, i’n helpu ni i saernïo ein blaenoriaethau i’r dyfodol. Mae’r ddogfen hon yn casglu ynghyd manylion ein perfformiad yn ystod 2015/2016 ac yn cynnig ein hamcanion ar gyfer 2017/2018. Gobeithiwn y byddwch yn canfod y ddogfen hon yn ddefnyddiol a pherthnasol; ac fe’ch gwahoddwn i’n darparu â’ch safbwyntiau fel y cawn ddeall eich blaenoriaethau a sicrhau eu bod yn cynrychioli eich anghenion.

PST Huw Jakeway

I ddarllen y Cynllun, I ddarllen y cynllun, cliciwch yma

              Sut i gysylltu â ni

 

neu ysgrifennwch atom yn:Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View,
LLANTRISANT, CF72 8LX

ffoniwch ni ar 01443 232000
e-bost: lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk


  

 

           Gwybodaeth Berthnasol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 30/3/2017
SWFRS