Sut gwnaethom ni yn 2014/15? 

Sut wnaethom ni yn ei wneud yn 2014-15? Asesiad ein Perfformiad  

Ym mis Hydref bob blwyddyn, mae gennym ddyletswydd statudol o dan y Mesur Llywodraeth Leol Cymru (2009) i adrodd ar ba mor effeithiol ein bod yn erbyn y targedau a'r amcanion yr ydym yn gosod ein hunain yn y flwyddyn flaenorol. Mae gennym hefyd gyhoeddi ac ymgynghori ar ein hamcanion gwella rydym yn cynnig ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Drwy gynhyrchu'r adroddiad hwn gall ein cymunedau gael gwybod sut ein perfformiad y llynedd a pha amcanion yr ydym yn gosod ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

 

 Sut Gwnaethom yn 2014/15

              Sut i gysylltu â ni

 

neu ysgrifennwch atom yn:Ymgysylltu, Trawsnewid a Pherfformiad,
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
Parc Busnes Forest View,
LLANTRISANT, CF72 8LX

ffoniwch ni ar 01443 232000
e-bost: lleisiwcheichbarn@decymru-tan.gov.uk


  

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 30/10/2015
SWFRS