Datganiad Preifatrwydd 

(h) 2006 Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, cedwir pob hawl. Gwaherddir atgynhyrchu unrhyw eitem sydd ar y safle hwn ar y Rhyngrwyd a chreu dolen i’r safle hwn ar y Rhyngrwyd heb ganiatâd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

® Mae pob nod masnach a Logo yn cael eu cydnabod fel eiddo eu perchnogion unigol. Nid yw cyfeiriadau at gynnyrch na dolenni i safleoedd eraill ar y Rhyngrwyd yn dynodi bod Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n eu cefnogi mewn unrhyw fodd. Nid yw Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys y safleoedd sydd â dolenni iddyn nhw.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi ymdrechu i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarperir ar y safle hwn, ond nid ydyw’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb sy’n codi yn sgil ei ddefnyddio.

Cynhyrchir yr holl fapiau gyda chaniatâd yr Arolwg Ordnans, Hawlfraint y Goron 100023442 2013.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 11/9/2013
SWFRS