Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn apelio at y cyhoedd am gymorth i ddal galwyr ffug.

Bob blwyddyn, bydd GTADC yn mynychu bron 600 galwad ffug Y gwir cywilyddus yw bod llawer iawn o’r galwadau 999 yma’n cael eu gwneud gan oedolion.

Mae gwneud galwadau ffug, neu ‘Larwm Ffug Maleisus’ fel y cânt eu hadnabod yn y Gwasanaethau Brys, yn drosedd a gall pobl sy'n troseddu dro ar ôl tro dderbyn dirwy neu fynd i’r carchar hyd yn oed.

Lansiad ymgyrch Gwaed ar dy Ddwylo 

   Dyddiad: 16eg o Awst 2011                 

 Lleoliad: Saint Davids 2, Caerdydd

I ddangos sut all gwneud galwad ffug ‘rhoi gwaed ar ddwylo’ y galwr ffug yn ogystal â rhoi bywydau mewn perygl, bydd GTADC yn dosbarthu pethau berwi wyau â hylif ‘coch fel gwaed’y tu fewn iddynt, yn lansiad yr ymgyrch sy’n digwydd ar 16eg o Awst 2011.

Trwy wneud hyn mae GTADC yn gobeithio dangos mai bob eiliad y bydd y Gwasanaeth ym ymateb i alwad ffug yn eiliad arall mae sylw yn cael ei dynnu i ffwrdd o ymateb i argyfwng go iawn – sefyllfa all arwain at golli gwaed a cholli bywydau.


         Galwadau Ffug

       
         Ffeithiau a Ffigurau
         


         Blog
 
                 


         Posteri'r Ymgyrch
                  
 


Mae Galwadau Ffug
Maleisus yn Lladd

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/8/2011
SWFRS